Ο "Νονός" του παιδιού είναι "Κουμπάρος" με τον πατέρα του παιδιού...! Τι χρώμα έχει το παιδί???

No comments:

Post a Comment

Αναζήτηση