Τυφλή βία, η δικαιοσύνη είναι τυφλή, και η αστυνομία είναι τύφλα!!!

No comments:

Post a Comment

Αναζήτηση