Τυφλή βία, η δικαιοσύνη είναι τυφλή, και η αστυνομία είναι τύφλα!!!

No comments:

Post a Comment

Αναζήτηση

Follow me on Instagram

@panosiatridis