Της ώρας...!

"Μπάτης". Λάδι σε καμβά και ξύλο. Διαστάσεις 20cmX10,5cm."Μεγάλο λιμάνι". Λάδι σε καμβά και ξύλο. Διαστάσεις 20cmX10,5cm.

No comments:

Post a Comment

Αναζήτηση