Εκκλησιές

...Συνεχίζω με βροχερές εικόνες, σύμφωνα με την εποχή...

"Βροχή",ακρυλικό σε χαρτί, διαστάσεις 35cmX30cm.


"Μετά τη βροχή", ακρυλικό σε χαρτί, διαστάσεις 35cmX30cm.

1 comment:

Αναζήτηση