Σύνθεση

"Σύνθεση" Ακρυλικό σε χαρτί, διαστάσεις 50cmX70cm.

No comments:

Post a Comment

Αναζήτηση