Επικαιρότητα

"Σφαγείς (Ράτκο Μπλάντιτς και Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς)"2009. Πλαστικό, εκολίνη, πενάκι σε χαρτί, διατάσεις 50x70cm

Ένα από τα έργα της πτυχιακής μου εργασίας

No comments:

Post a Comment

Αναζήτηση