Χριστούγεννα...

"Νυχτερινός περίπατος". Τέμπερα και πενάκι σε χαρτί. Διαστάσεις 23,5x33cm.

No comments:

Post a Comment

Αναζήτηση