Απόσπασμα πτυχιακής 1

"Τάσος Ισαάκ. Η δολοφονία.(Κύπρος, Αύγουστος 1996)" (Απόσπασμα της πτυχιακής μου εργασίας).
Εκολίνη, ακρυλικό,πλαστικό και πενάκι σε χαρτί. Διαστάσεις 30x40cm

No comments:

Post a Comment

Αναζήτηση