Απόσπασμα πτυχιακής 2

"Η ...μοίρα των καταδρομέων"(Απόσπασμα της πτυχιακής μου εργασίας).Εκολίνη, ακρυλικό,πλαστικό και πενάκι σε χαρτί. Διαστάσεις 30x40cm

No comments:

Post a Comment

Αναζήτηση