Και η ...Παναγιά μαζί σου, Αμερικανέ στρατιώτη

"Αποχαιρετισμός" (Απόσπασμα της πτυχιακής μου εργασίας).Εκολίνη, ακρυλικό,πλαστικό και πενάκι σε χαρτί. Διαστάσεις 30x40cm

No comments:

Post a Comment

Αναζήτηση