Παλαιστίνη
"Παλαιστίνη"(Απόσπασμα της πτυχιακής μου εργασίας).
Εκολίνη, ακρυλικό,πλαστικό και πενάκι σε χαρτί. 
Διαστάσεις 30x40cm

No comments:

Post a Comment

Αναζήτηση