Συρία και ...κάθε Συρία...

"Άμαχος πληθυσμός" (Απόσπασμα της πτυχιακής μου εργασίας).Εκολίνη, ακρυλικό,πλαστικό και πενάκι σε χαρτί. Διαστάσεις 50x70cm

No comments:

Post a Comment

Αναζήτηση

Follow me on Instagram

@panosiatridis