Ο Πόλεμος δεν είναι μόνο ...παιχνίδι

"Πολεμικά ...παιχνίδια" (Απόσπασμα της πτυχιακής μου εργασίας).Εκολίνη, ακρυλικό,πλαστικό και πενάκι σε χαρτί. Διαστάσεις 50x70cm

No comments:

Post a Comment

Αναζήτηση