Παράδεισος και Κόλαση

"Παράδεισος και Κόλαση" (Απόσπασμα της πτυχιακής μου εργασίας) Εκολίνη,ακρυλικό,πλαστικό και πενάκι σε χαρτί. Διαστάσεις 30x40cm

No comments:

Post a Comment

Αναζήτηση