Δυο ζωγραφιες για την ανοιξη

IaTriDis Ένα σκίτσο με μαρκαδόρους ασπροπίνακα στο σχολείο με θέμα την άνοιξη
Δύο ζωγραφιές για την άνοιξη που δημιούργησα με μαρκαδόρους σε ασπροπίνακα τάξεων στο δημοτικό σχολείο Αγίων Δέκα στο πλαίσιο του μαθήματος των εικαστικών που διδάσκω, ως αφορμή για έμπνευση των μαθητών μου.
IaTriDis Ένα σκίτσο με μαρκαδόρους ασπροπίνακα στο σχολείο με θέμα τον μήνα Μάρτη

No comments:

Post a Comment

Αναζήτηση