Τα αγγλικά μας μάραναν...
Είσαι αμαρτωλή... δε σε θέλω πια...
Νεριτ
...της Τουρκίας
αντι...ρατσί