Αγωνίες στο press room κοιτώντας από την οθόνη μήπως ο Γιώργος Παπανδρέου στην ομιλία του, κάνει κάποιο λάθος.

4 Σχόλια