Ένα σκίτσο του 2005 ακόμα επίκαιρο και μάλλον, δυστυχώς, κάθε χρόνο επίκαιρο στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης...

No comments:

Post a Comment

Αναζήτηση