Ντροπή για τέτοια κατάντια να πολεμάμε τους θεσμούς για να εκτρέφουμε το φίδι

Post a Comment