Προοπτική, στα μαθήματα σκίτσου στην ΧΕΝ Κομοτηνής
 Σύνθεση εκ του φυσικού: Λάμπα με αμπαζούρ εσωτερικού χώρου 
από μαθήτρια σκίτσου της ΧΕΝ Κομοτηνής

Ολοκληρώθηκε σε δύο δίωρα μαθήματα και σκοπός πέρα από την παρατήρηση και απόδοση των τόνων από το άσπρο μέχρι το μαύρο, ήταν και η  επαφή με την προοπτική και η απόδοση του χώρου. Σκίτσο μίας ώρας με θέμα τρία βιβλία.Σκοπός η απόδοση των τόνων σε σχέση με το τοπικό χρώμα των βιβλίων και η προοπτική.Σχέδιο του δασκάλου για την προοπτική(Παράδειγμα του δωματίου)

Post a Comment