Εδώ ο κόσμος χάνεται και η διεθνής κοινότητα τα ξύνει...!
Ένα παλιό μου σκίτσο, του 2006,για τον πόλεμο στον Λίβανο. Είναι η τρίτη φορά που το δημοσιεύω εξ' αιτίας των γεγονότων στην ευρύτερη περιοχή αλλά και την Ουκρανία...

Post a Comment