Γελοιογραφίες
Την κάνουμε σιγά σιγά...
...Δύο και ο Ζορό!
Τρείς και ο ...Ζορό