Πάσχα της κρίσης

Πάσχα της κρίσης είναι το θέμα της γελοιογραφίας του IaTriDis με αφορμή τα αποτελέσματα της οικονομικής κρίσης.

2 comments:

Αναζήτηση