Πάσχα της κρίσης
Πάσχα της κρίσης είναι το θέμα της γελοιογραφίας του IaTriDis με αφορμή τα αποτελέσματα της οικονομικής κρίσης.

2 Σχόλια

Δημοσίευση σχολίου