Το πρώτο της σχέδιο

Το δεύτερο σχέδιο που μόλις ξεκίνησε και θα τελειώσει του...χρόνου   
Κ α λ ή   Π ρ ω τ ο χ ρ ο ν ι ά
! ! !

0 Σχόλια