Προβλήματα στέγασης αναπληρωτών εκπαιδευτικών
IaTriDis Γελοιογραφία για την Κρητική εφημερίδα, Άποψη του Νότου,με θέμα τo πρόβλημα στέγασης των αναπληρωτών εκπαιδευτικών.

Άποψη του Νότου, φύλλο 895   19 Σεπτεμβρίου 2017

Post a Comment