Αριστερή κυβέρνηση και πλειστηριασμοί
Αριστερή κυβέρνηση και πλειστηριασμοί. Γελοιογραφία IaTriDis για την Κρητική εφημερίδα, "Άποψη του Νότου".
Αριστερή κυβέρνηση και πλειστηριασμοί. Γελοιογραφία IaTriDis για την Κρητική εφημερίδα, "Άποψη του Νότου".
Άποψη του Νότου φύλλο 906 , 5 Δεκεμβρίου 2017

Post a Comment